Γλώσσα:

Ανακοινώσεις

Χαρτογραφήσεις Καμένων Εκτάσεων κατά την Αντιπυρική Περίοδο του 2017

Η υπηρεσία της άμεσης χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων του ΕΠαΔαΠ (NOFFi-OBAM) εφαρμόστηκε συστηματικά και κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, για τη χαρτογράφηση καμένων εκτάσεων μετά από μεγάλες πυρκαγιές.

Συνολικά χαρτογραφήθηκαν 94 πυρκαγιές στην Ελλάδα κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο, με συνολική καμένη έκταση 206.867,3 στρέμματα. Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχής χρονιά που οι καμένες εκτάσεις χαρτογραφούνται συστηματικά στο πλαίσιο του ΕΠαΔαΠ, καθώς κατά την αντιπυρική περίοδο του 2016 χαρτογραφήθηκαν 30 μεγάλες πυρκαγιές με συνολική καμένη έκταση 256.837,2 στρέμματα.

Το μεγαλύτερο μέρος των καμένων εκτάσεων φέτος εντοπίστηκαν στη Ζάκυνθο (32.184,6 καμένα στρέμματα από 17 πυρκαγιές που χαρτογραφήθηκαν), στον Ωρωπό Αττικής (28.885,2 στρέμματα), στα Κύθηρα (25.644,7 στρέμματα) και στην Άρλα Αχαΐας (19.098,4 στρέμματα).

Η υπηρεσία NOFFi-OBAM εφαρμόζεται για λογαριασμό της Κεντρικής Δασικής Υπηρεσίας (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), αλλά τα αποτελέσματα αξιοποιούνται και από άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, όπως η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Παράλληλα, έχει δημιουργηθεί δίκτυο συνεργατών με αντιπρόσωπο από κάθε δασαρχείο της χώρας, έτσι ώστε το ΑΠΘ να παρέχει τα δεδομένα χαρτογράφησης των καμένων εκτάσεων απευθείας στο εκάστοτε δασαρχείο αμέσως μετά τη χαρτογράφηση πυρκαγιών που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή ευθύνης του.

Οι χαρτογραφήσεις παράγονται μέσω μίας εξελιγμένης μεθοδολογίας που αξιοποιεί τα δορυφορικά δεδομένα Sentinel-2, που παρέχονται χωρίς χρέωση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency – ESA) στο πλαίσιο του προγράμματος Copernicus. Τα δεδομένα είναι υψηλής ευκρίνειας (μέγεθος εικονοστοιχείου 10 μ για τους πλέον σημαντικούς διαύλους και 20 μ για τους υπόλοιπους), ενώ λαμβάνεται και διανέμεται για κάθε περιοχή τουλάχιστον μία δορυφορική εικόνα κάθε 5 ημέρες.

Για τις 79 πυρκαγιές που χαρτογραφήθηκαν φέτος, ο μέσος χρόνος από την εκδήλωση της πυρκαγιάς ως τη χαρτογράφηση υπολογίστηκε σε 6,43 ημέρες με τυπική απόκλιση 3,89 ημέρες, ενώ η διάμεσος σε 6 ημέρες. Έτσι, η υπηρεσία NOFFi-OBAM παρέχει ένα χρήσιμο εργαλείο στους άμεσα ενδιαφερόμενους φορείς για το σχεδιασμό βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων αποκατάστασης των καμένων εκτάσεων και αποτροπής δευτερογενών καταστροφών.

Για την καλύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου, αναπτύχθηκε και υπηρεσία θέασης των καμένων εκτάσεων, η οποία είναι ανοιχτή για το κοινό μέσω της αρχικής ιστοσελίδας του προγράμματος.