Γλώσσα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ (ΚΑΛΑΜΟΣ)

Η υπηρεσία της άμεσης χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων (NOFFi-OBAM), χρησιμοποιήθηκε για τη χαρτογράφηση της πρόσφατης πυρκαγιάς στην περιοχή Κάλαμος της Αττικής. Η ανάλυση στηρίχθηκε σε εικόνα Sentinel-2 (χωρικής ανάλυσης 10 μέτρων) η οποία είχε ημερομηνία λήψης 19 Αυγούστου 2017. Από τη χαρτογράφηση προέκυψε ότι κάηκαν περίπου 28885.2 στρέμματα δασικών, αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η υπηρεσία NOFFi-OBAM χρησιμοποιείται πιλοτικά αλλά συστηματικά κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο και τα αποτελέσματα αυτής αξιοποιούνται τόσο από την ίδια την Δασική Υπηρεσία όσο και από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Λήψη αρχείου χάρτη