Γλώσσα:

Εισαγωγή / Γενικές πληροφορίες

Υπηρεσία χαρτογράφησης τύπων καύσιμης ύλης

 

Υπηρεσία χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων

Μεσοπρόθεσμος δείκτης επικινδυνότητας έναρξης πυρκαγιάς

 

Αξιολογείστε το webinar εδώ (στα αγγλικά).