Γλώσσα:

Μεσοπρόθεσμος Δείκτης Επικινδυνότητας Έναρξης Πυρκαγιάς