Γλώσσα:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ

5η ενδιαμεση τεχνικη εκθεση επαδαπ

5η Τεχνική Έκθεση

Η 5η ενδιάμεση τεχνική έκθεση του προγράμματος ΕΠαΔαΠ περιγράφει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016.
[Διαβάστε περισσότερα…]


4η ενδιαμεση τεχνικη εκθεση επαδαπ

4η Τεχνική Έκθεση

Η 4η ενδιάμεση τεχνική έκθεση του προγράμματος ΕΠαΔαΠ περιγράφει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της περιόδου Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2015.
[Διαβάστε περισσότερα…]


3Η ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΑΔΑΠ

3η Τεχνική Έκθεση

Η 3η ενδιάμεση τεχνική έκθεση του προγράμματος ΕΠαΔαΠ περιγράφει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιανουραρίου – Ιουνίου 2015. Συνοπτικά, πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:

[Διαβάστε περισσότερα…]


2η ενδιαμεση τεχνικη εκθεση επαδαπ

2η Έκθεση Προόδου

Η 2η ενδιάμεση τεχνική έκθεση του προγράμματος ΕΠαΔαΠ περιγράφει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου Ιούλιος-Δεκέμβριος 2014. Συνοπτικά, πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:

[Διαβάστε περισσότερα…]


1η ενδιαμεση τεχνικη εκθεση ΕΠΑΔΑΠ

1η Έκθεση Προόδου

Η 1η ενδιάμεση τεχνική έκθεση του προγράμματος ΕΠαΔαΠ περιγράφει τις εργασίες με τις οποίες απασχολήθηκε η ομάδα εργασίας κατά την περίοδο Μάρτιος – Ιούνιος 2014. Συνοπτικά, έχουν γίνει ή γίνονται τα παρακάτω:

[Διαβάστε περισσότερα…]