Γλώσσα:

Τεχνικές Εκθέσεις

Τελική Τεχνική Έκθεση ΕΠαΔαΠ

Η τελική τεχνική έκθεση του ΕΠαΔαΠ περιγράφει συνοπτικά όλες τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν ως και το τέλος του έργου.

Κατεβάστε την τεχνική έκθεση από εδώ