Γλώσσα:

Τεχνικές Εκθέσεις

Έκτη Ενδιάμεση Τεχνική Έκθεση

Η 6η ενδιάμεση τεχνική έκθεση του προγράμματος ΕΠαΔαΠ περιγράφει τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της περιόδου Ιουλίου 2016-Οκτωβρίου 2017.

Συνοπτικά, πραγματοποιήθηκαν οι εξής εργασίες:

  • Συστηματική εφαρμογή του λογισμικού χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων κατά την αντιπυρική περιόδο του 2017
  • Ολοκλήρωση της προγραμματιστικής υλοποίησης του μεσοπρόθεσμου δείκτη επικινδυνότητας έναρξης επικινδυνότητας έναρξης δασικών πυρκαγιών στο περιβάλλον ανοιχτού κώδικα R
  • Ολοκλήρωση της διαδικτυακής εφαρμογής γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών (WebGIS) του έργου
  • Ανάπτυξη της υπηρεσίας διαβούλευσης φορέων (Public Participation GIS – PPGIS)

Κατεβάστε την τεχνική έκθεση από εδώ