Γλώσσα:

Ανακοινώσεις

Παρουσιάσεις webinar ΕΠαΔαΠ

Το webinar του ΕΠαΔαΠ παρουσιάζει συνοπτικά το πρόγραμμα και επιδεικνύει τον τρόπο υλοποίησης και εφαρμογής των επιμέρους υπηρεσιών στις παρακάτω βιντεοπαρουσιάσεις (στα αγγλικά). Για την αντίστοιχη λίστα στο YouTube, ακολουθήστε αυτόν το σύνδεσμο.

 

Εισαγωγή / Γενικές πληροφορίες

Υπηρεσία χαρτογράφησης τύπων καύσιμης ύλης

 

Υπηρεσία χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων

Μεσοπρόθεσμος δείκτης επικινδυνότητας έναρξης πυρκαγιάς