Γλώσσα:

Νέα

Το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης συνεισφέρει στο GWIS

Το εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης έγινε επίσημος συνεργάτης του Παγκόσμιου Πληροφοριακού Συστήματος Δασικών Πυρκαγιών (Global Wildfire Information System – GWIS), το οποίο αποτελεί κοινή πρωτοβουλίας των Προγραμμάτων GEO και Copernicus. Έχει ως στόχο την συγκέντρωση πληροφοριών τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο, προκειμένου να παράσχει μια συνολική εικόνα και αξιολόγηση των καθεστώτων της πυρκαγιάς καθώς και των επιπτώσεων των πυρκαγιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Το GWIS βασίζεται στις τρέχουσες δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφοριών για τις Πυρκαγιές (EFFIS), το πρόγραμμα Global Observation of Forest Cover – Global Observation of Land Dynamics (GOFC-GOLD) Fire Implementation Team (GOFC Fire IT) του Global Terrestrial Observing System (GTOS), καθώς και τα περιφερειακά δίκτυα, συμπληρώνοντας τις υπάρχουσες δραστηριότητες που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλο τον κόσμο όσον αφορά τη συλλογή πληροφοριών για τις πυρκαγιές. Η ανάπτυξη του GWIS υποστηρίζεται από διάφορες οργανώσεις και διαστημικούς οργανισμούς. Επιπλέον, η NASA πρόσφατα αποφάσισε να υποστηρίξει περαιτέρω το GWIS μέσω του προγράμματος ROSES.

Για πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τις πυρκαγιές μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://gwis.jrc.ec.europa.eu/static/gwis_current_situation/public/index.html