Γλώσσα:

Ανακοινώσεις

Χαρτογράφηση Καμένης Έκτασης στη Χαλκιδική (Μόλες Καλύβες)

Η υπηρεσία της άμεσης χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων (NOFFi-OBAM) χρησιμοποιήθηκε για τη χαρτογράφηση της πρόσφατης πυρκαγιάς στην περιοχή Μόλες Καλύβες της Χαλκιδικής. Η ανάλυση στηρίχθηκε σε εικόνα Sentinel-2 (χωρικής ανάλυσης 10 μέτρων) η οποία είχε ημερομηνία λήψης 23 Οκτωβρίου 2017. Από τη χαρτογράφηση προέκυψε ότι κάηκαν 1.236,6 στρέμματα δασικών, αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η υπηρεσία NOFFi-OBAM εφαρμόζεται συστηματικά κατά τη φετινή αντιπυρική περίοδο και τα αποτελέσματα αυτής αξιοποιούνται από την ίδια την Κεντρική Δασική Υπηρεσία (Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας), από τα κατά τόπους δασαρχεία και από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Λήψη αρχείου χάρτη

 

Η αποτύπωση της καμένης έκτασης παράχθηκε χρησιμοποιώντας τηλεπισκοπικά δεδομένα Sentinel-2, που παρέχονται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (European Space Agency – ESA).