Γλώσσα:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

Η υπηρεσία της άμεσης χαρτογράφησης καμένων εκτάσεων (NOFFi-OBAM), χρησιμοποιήθηκε για τη χαρτογράφηση των πρόσφατων πυρκαγιών στην ευρύτερη περιοχή της Κεφαλλονίας. Η ανάλυση στηρίχθηκε σε εικόνες Sentinel-2 (χωρικής ανάλυσης 10 μέτρων). Από τη χαρτογράφηση προέκυψε ότι κάηκαν περίπου 1104.9 στρέμματα δασικών, αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η υπηρεσία NOFFi-OBAM χρησιμοποιείται πιλοτικά αλλά συστηματικά κατά τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο και τα αποτελέσματα αυτής αξιοποιούνται τόσο από την ίδια την Δασική Υπηρεσία όσο και από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Λήψη αρχείου χάρτη (Περιοχή Σιμωτάτα)